Hình 06: Tắt/mở chế độ đừng quấy rầy trong Trung tâm điều khiển (Control Center)