Hình 05: Cách kiểm tra chế độ “đừng quấy rầy” có bật lên hay không trên iPhone X, XS, XS MAX, XR