Hình 01: Bật/tắt giữa chế độ rung chuông và im lặng trên iPhone