bật phần trăm pin iphone x,Cách xem phần trăm pin trên iPhone X, XS, XS Max, và XR